Лист ДМСУ щодо проблем, які виникли при митному оформленні ліфтів.

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

№ 18/1-0045 від 18.01.10

Громадська рада при Державній митній службі України

Державною митною службою України розглянуто лист Громадської ради при Держмитслужбі України від 16.12.09 № 29 стосовно звернення від ТОВ „.....” щодо проблем, які виникли при митному оформленні ліфтів, які імпортуються на територію України. В межах компетенції повідомляємо.

Повноваження митних органів у системі органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначено Законом України від 16.04.91 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”. У відповідності до цього Закону Держмитслужба України здійснює митний контроль згідно з чинними законами України - заходи щодо забезпечення додержання норм нормативно-правових актів при переміщенні товарів через митний кордон України.

Відповідно до статті 9 Закону України від 17.05.01 № 2406-III „Про підтвердження відповідності” процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері для окремих видів продукції, яка може становити небезпеку для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, запроваджується технічними регламентами.

Статтею 1 цього Закону визначено, що підтвердження відповідності – це видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

Згідно зі статтею 13 Закону України від 01.12.05 № 3164–IV „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” встановлено, що відповідність введених в обіг в Україні продукції, процесів та послуг технічним регламентам є обов'язковою.

Відповідно до статті 1 Закону України „Про підтвердження відповідності” введення продукції в обіг - це виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з наступною самостійною або опосередкованою її реалізацією на території України.

Статтею 14 Закону України „Про захист прав споживачів” установлено, що продукція, на яку актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки для життя, здоров'я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища і передбачено нанесення національного знака відповідності, повинна пройти встановлену процедуру оцінки відповідності.

Реалізація продукції (у тому числі імпортних товарів) без маркування національним знаком відповідності та/або без сертифіката відповідності чи декларації про відповідність забороняється.

Статтями 188, 189 Митного кодексу України визначено, що імпорт – це митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень. При цьому, ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає, зокрема, дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.

Підставою для митного оформлення імпорту таких товарів на територію України згідно зі статтею14 Закону України „Про захист прав споживачів” є наявність передбачених законодавством документів, які засвідчують факт проходження ними процедури оцінки відповідності.

Також повідомляємо, що Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики надано роз’яснення (лист від 10.12.09 № 12720-1-4/17) стосовно митного оформлення продукції (товару), процедура оцінки відповідності якої може бути здійснена після виконання інженерно-технічних робіт (установка, монтаж, налагодження тощо) на місці її експлуатації, надіслані Держмитслужбою України до митних органів листом від 11.12.09 № 11/6 - 10.18/12016 – ЕП.

Згідно цих роз’яснень митне оформлення такої продукції може здійснюватися на підставі рішення органу з оцінки відповідності щодо можливості виконання робіт з оцінки відповідності після проведення інженерно-технічних робіт (установка, монтаж, налагодження тощо) на місці її експлуатації.

Начальник Управління

О.І.Пашинний