Лист МОЗ: Щодо переліку документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел.
(044) 253-61-94,
E-mail: moz@moz.gov.ua, web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925


______________     №_____________
На №_____________ від    _______________

Кабінет Міністрів України

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 р. № 80 «Про перелік документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України» Міністерство охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) повідомляє наступне.

МОЗ України розроблено та погоджено з Державною митною службою України проект наказу «Про затвердження Переліку товарів (із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД), на які видаються документи Міністерства охорони здоров'я України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів», який листом від 24.12.2009 р. № 18.3782/11-08 направлено на погодження до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

Після погодження Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва зазначеного наказу, він буде направлений в установленому порядку до Міністерства юстиції України для проходження державної реєстрації.

Заступник Міністра

К.В.Курищук

Джерело: Рада підприємців при КМУ