Проект наказу: “Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби”

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

2008 №

Київ

Про внесення зміни до наказу Державної митної служби України від 30.09.2004 № 714

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940, та на підставі статті 71 Митного кодексу України

Н А К А З У Ю:

1. Доповнити Перелік товарiв, митний контроль та митне оформлення яких здiйснюються пiдроздiлами Енергетичної регiональної митницi, затверджений наказом Державної митної служби України від 30.09.2004 № 714, зареєстрований у Мiністерстві юстиції України 15.10.2004 за № 1315/9914 (зі змінами), рядком такого змісту:

Найменування товару Код товару згiдно з УКТЗЕД

Урановий оксидний концентрат (концентрат природного урану у вигляді U3O8) 2844 10 90 00

2. Департаменту декларування та митних режимів (Муратов І.М.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби Федорова О.О.

Голова Державної митної служби України В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

Джерело Державна митна служба України