Про внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

31 жовтня 2008 р. № 1234

Про внесення змін до Узагальнюючого податкового
роз’яснення щодо оподаткування товарів і
транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються)
громадянами на митну територію України

З метою приведення нормативно-правових актів Державної митної служби України у відповідність до діючого законодавства з урахуванням Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940

Н А К А З У Ю:

1. Унести до розділу І Узагальнюючого податкового роз’яснення, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.07.2008 № 811 такі зміни:

1.1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

«Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), сумарна митна вартість яких, заявлена громадянином або визначена митним органом шляхом складення митної вартості усіх товарів, не перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Отже, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень):

а) сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага перевищує 50 кг ( до 100 кг включно);

б) сумарна митна вартість яких перевищує 200 євро, (до 1000 євро включно), а загальна вага не перевищує 50 кг;

в) сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро (але більше 200 євро) та загальна вага яких не перевищує 100 кг (але більше 50 кг);

за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М 15) нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товарів, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Сумарна митна вартість заявлена громадянином або визначена митним органом визначається шляхом складення митної вартості всіх товарів, які ввозяться громадянином або містяться в міжнародних поштових відправленнях».

1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, надходять на адресу громадян у міжнародних експрес-відправленнях або у вантажних відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у разі здійснення операцій з імпорту, з поданням дозволів (ліцензій) та сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях:

а) сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг;

б) сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг,

в) сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, та загальна вага перевищує 100 кг,

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

2. Унести до розділу ІІ Узагальнюючого податкового роз’яснення такі зміни:

2.1. Абзац 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

«Таким чином, при митному оформленні товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією форми М-16) нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством».

2.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

«Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, надходять на адресу громадян у міжнародних експрес-відправленнях або у вантажних відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у разі здійснення операцій з імпорту, з поданням дозволів (ліцензій) та сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях:

а) сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг;

б) сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг;

в) сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, та загальна вага перевищує 100 кг;

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством».

3. Унести до розділу ІІІ Узагальнюючого податкового роз’яснення такі зміни:

3.1. Пункт 1 викласти в такій редакції

«Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), сумарна митна вартість яких, заявлена громадянином або визначена митним органом шляхом складення митної вартості усіх товарів, не перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Частиною першою статті 7 Закону визначено, що митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина в міжнародному поштовому відправленні, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або вповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого товару, податку на додану вартість та в передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Таким чином, при митному оформленні єдиного неподільного товару:

а) митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

б) що безпосередньо ввозиться громадянином у супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилається в несупроводжуваному багажі або в міжнародному поштовому відправленні та митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг, або митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15), нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

в) митна вартість якого перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг, або митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 100 кг, за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством».

г) митна вартість якого не перевищує 200 євро, та вага не перевищує 50 кг мито, ПДВ, акцизний збір не нараховуються.

3.2. Абзац 2 пункт 2 викласти в такій редакції:

«Таким чином, при митному оформленні єдиного неподільного товару, що надходить у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією М-16), незалежно від вартості товару та його ваги нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством».

3.3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону митне оформлення інших транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 – 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 Закону.

Відповідно до статті 7 Закону, при митному оформленні таких транспортних засобів у разі їх надходження на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, стягується ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизний та інші збори.

Таким чином, при митному оформленні таких транспортних засобів, що надходять у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, незалежно від вартості товару та його ваги нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

В інших випадках при митному оформленні транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 – 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) у порядку передбачених для таких товарів нарахування митних платежів та зборів здійснюється у розмірах згідно пункту 1 цього розділу».

4. Доповнити Узагальнююче роз’яснення розділом ІV «Порядок оподаткування транспортних засобів» такого змісту:

«ІV. Порядок оподаткування транспортних засобів.

Згідно частини першої статті 5 Закону транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92 № 2097-ХІІ ввізне мито є диференційованим:

- до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України;

- до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України;

- до решти товарів та інших предметів застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.

З урахуванням статті 7 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до статті 5 цього ж Закону фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-ІV.

Таким чином, транспортні засоби, ввезені (переслані) на митну територію України громадянами, підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу, в установлених законодавством України випадках акцизним збором та податком на додану вартість. Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, стягується у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством».

5. Начальникам митниць інформувати про вимоги цього наказу платників податків (громадян і заінтересовані організації), у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

6. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня оприлюднення у засобах масової інформації.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби

В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
 
Міністр фінансів України

В.М.Пинзеник

«27» 10 2008р.