Про діяльність тимчасових зон митного контролю

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Департамент митного контролю у пунктах пропуску
Л И С Т
03.10.2008 N 09/2264-ЕП

Начальникам регіональних
митниць,
Начальникам митниць

Про діяльність тимчасових зон митного контролю

На виконання доручення Голови Служби (Протокол N 43 наради від 25.09.2008), Департаментом митного контролю у пунктах пропуску продовжується здійснення аналізу діяльності тимчасових зон митного контролю (далі - ТЗМК), створених митними органами поза місцем розташування підрозділів митних органів.

Переважна більшість ТЗМК створені у пунктах пропуску для
залізничного, морського, авіаційного сполучення, оскільки
залізничні колії (перони), причали та стоянки повітряних суден
використовуються транспортними засобами, що виконують як
міжнародне так і внутрішнє сполучення. Значна частина ТЗМК
створена на внутрішніх залізничних станціях та залізничних коліях
підприємств з метою забезпечення виконання Порядку взаємодії
митних органів і залізниць під час переміщення через митний кордон
товарів залізничними вантажними поїздами, затвердженого спільним
наказом Держмитслужби та Мінтрансзв'язку від 30.03.2001 N 231/174, а також на МЛС, СТЗ, СГД оскільки нормативними
документами Держмитслужби визначається, що розміщення та
зберігання товарів у цих місцях повинно здійснюватися під митним
контролем. Об?рунтоване створення ТЗМК у місцях, де розташовані лічильники газу, електроенергії тощо.

Крім того, відповідно до статті 71 Митного кодексу на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів" і наказу Держмитслужби від 04.12.2003 року "Про затвердження Порядку
прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і
транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення", ТЗМК створюються на окремих підприємствах з
урахуванням специфіки товару (наливні, сипучі, великогабаритні,
небезпечні тощо). ТЗМК створюються і на підприємствах виробниках та експортерах алкогольних і тютюнових виробів відповідно до УказуПрезидента України від 18.09.95 N 849/95.

Зважаючи на викладене пропонуємо уважно проаналізувати
інформацію, раніше надану митними органами до Департаменту митного
контролю у пунктах пропуску на виконання пункту п. 5 Протоколу
N 43 наради у Голови Служби від 25.09.2008 (лист Департаменту від
23.09.2008 N 09/2127-ЕП). Особливу увагу звернути на здійснення
митного оформлення у ТЗМК товарів, що мають значну
бюджетоутворюючу складову.

Про результати проведеної роботи в термін до 08.10.2008
інформуйте Департамент шляхом, повторного надання інформації за
встановленою формою з виключенням з неї граф 5, 6, 7 та 10 і
наведенням у останній графі таблиці (примітки) обгрунтувань та
пропозицій щодо можливого скасування ТЗМК в окремих місцях чи на
окремих підприємствах.

В.о. директора Департаменту
митного контролю у пунктах пропуску                                А.І.Сербайло