Лист, опублікований на ВЕБ-сторінці Полтавської митниці

Щодо діяльності державного підприємства "Український вантажний комплекс"

24.10.2008
№20

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.04.08 № 622-р “Про утворення державного підприємства “Український вантажний комплекс” (далі – Розпорядження) наказом Держмитслужби від 11.06.08 № 643 затверджено статут державного підприємства “Український вантажний комплекс”.

Згідно з Розпорядженням, державне підприємство “Український вантажний комплекс” (далі – ДП “УВК”) віднесено до сфери управління Держмитслужби, основними завданнями ДП “УВК” є надання юридичним та фізичним особам послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з товарами, які перебувають під митним контролем, організацією митних аукціонів тощо.

З метою забезпечення реалізації ДП “УВК” затверджених Держмитслужбою основних напрямків діяльності підприємства, а саме:

 • надання комплексу транспортних і сервісних послуг юридичним і фізичним особам, у тому числі нерезидентам, при митному контролі та оформленні, а також перевезенні вантажів залізничним, автомобільним, морським, річковим і повітряним транспортом;
 • обслуговування та експлуатація транспортних засобів;
 • організація належного складування вантажів і забезпечення їх зберігання;
 • створення самостійно, а також за участю інших юридичних і фізичних осіб, мережі пунктів і терміналів, обладнаних високотехнологічними й автоматизованими перевантажувальними засобами та технічними засобами митного контролю;
 • надання транспортно-експедиторських послуг при перевезенні експортно-імпортних вантажів залізничним, автомобільним, морським, річковим і повітряним транспортом;
 • укладання угод (контрактів) з власниками вантажів, транспортно - експедиторськими підприємствами й організаціями, іншими суб’єктами господарювання про надання комплексу транспортних сервісних послуг;
 • організація співробітництва з транспортно-експедиційними підприємствами, у тому числі з іноземними, при наданні послуг з перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів;
 • організація супроводження, охорони та страхування вантажів;
 • надання послуг з перевезень;
 • організація з перевантаження вантажів з наданням, за потреби, площ;
 • надання приміщень, складів для тимчасового зберігання вантажів, митних ліцензійних складів;
 • будівництво, реконструкція адміністративних та службово-виробничих об’єктів, створення власних і спільних складських площ, готелів, інших об'єктів ринкової інфраструктури;
 • проведення фінансових, у тому числі валютних операцій, відповідно до чинного законодавства України;
 • посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
 • надання послуг з підготовки документів для митного оформлення митних вантажів;
 • капітальний та поточний ремонт основних засобів;
 • консультативно-маркетингова діяльність;
 • посередницька та рекламна діяльність;
 • роздрібна й оптова торгівля;
 • діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері;
 • реалізація конфіскованого та іншого майна, що перейшло у власність держави;
 • виконання вантажних і комерційних операцій, забезпечення своєчасного завантаження та розвантаження вагонів, автомобілів, інших транспортних засобів, прийом до перевезення, зважування, зберігання, сортування і видача вантажів, оформлення перевізних документів з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, розробка та вдосконалення технологій вантажно-розвантажувальних робіт, проведення заходів, спрямованих на скорочення простоїв рухомого складу під час вантажних операцій;
 • здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності, не заборонених чинним законодавством України;

підприємство, за завданням чи погодженням Держмитслужби, може здійснювати інші види господарської діяльності:

 • виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
 • виготовлення металоконструкцій, виробів промислового призначення, металовиробів;
 • будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;
  надання експлуатаційних послуг;
 • маркетингові дослідження ринків товарів і послуг;
 • фінансові послуги й операції на фінансових ринках;
 • лізингові, рентні операції;
 • бартерні та клірингові операції;
 • товарно-бартерні операції;
 • виконання науково-дослідних, проектних, експериментально - конструкторських та маркетингових досліджень, які пов’язані зі створенням нових видів продукції, техніки та технологій, патентно - ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, товарних знаків, наукових творів, на які розповсюджуються міжнародні права, котрі стосуються інтелектуальної власності, розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технологій, “ноу-хау” та науково-технічної документації, підготовка виробництва;
 • комерційна, маркетингова, брокерська, посередницька діяльність;
 • консультаційні послуги;
 • надання орендних і лізингових послуг;
 • виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності та іншої бланкової продукції;
 • побутові послуги;
 • юридична практика;
 • складські послуги;
 • послуги технологічного еквайрінгу;
 • діяльність, пов’язана з підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
 • проведення, виконання та реалізація науково-дослідних, інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
 • організація та виконання пусконалагоджувальних, ремонтних робіт і сервісне обслуговування машин, механізмів та іншого обладнання;
 • ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, номерних агрегатів і запчастин до них;
 • ремонт і технічне обслуговування засобів обчислювальної техніки;
 • проектування, монтаж, налагодження та обслуговування локальних обчислювальних мереж;
 • послуги з розроблення, впровадження та подальшого супроводження інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, програмного забезпечення;
 • розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
 • організація роботи автозаправних станцій, автомобільних мийок та станцій технічного обслуговування автомобілів;
 • обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих відходів як вторинної сировини;
 • надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
 • агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
 • надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
 • оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим;
 • оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
 • послуги з пакування;
 • технічний огляд автомобілів без ремонту (діагностування),

ПРОШУ:

інформувати суб’єктів господарювання щодо діяльності ДП “УВК” шляхом розміщення цього листа на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митних органів та на WEB-сторінках регіональних митниць, митниць.

Контактні телефони ДП “УВК”: 8(044) 583-13-41, 583-13-44.

З повагою

Генеральний директор

ДП “Український вантажний комплекс” О.В.Пащенко

Джерело: Полтавська митниця